Startcraft – Zerg Khai Cuộc

Mở đầu với 12 Hatch

 • Dân thứ 9 –  Ấp 1 Overlord
 • Dân thứ 12 –  Lên 1 Hatchery (nhà chính) ở mỏ gần nhà.
 • Dân thứ 11 – Lên Spawning Pool

Trong quá trình lên hatchery ở expansion, scout của địch có thể tìm cách quấy rối không cho bạn build hatchery, ở tình huống này bạn có thể đưa dân lên mỏ 3 để đặt hatchery.

Startcraft Remastered - Chiến thuật mở đầu trận đấu cho Zerg cho toàn bộ matchup 2

Đầu giữa game: 3 hatch Mutalist

Sau khi triển khai xong 12 hatch bạn có thể linh hoạt tùy tình hình trận đấu và match up để build up các chiến thuật tiếp theo. Chiến thuật 3 hatch muta cũng có thể sử dụng cho toàn bộ match up.

Tuy nhiên, nên lưu ý trong match up ZvP bạn cần bổ sung thêm lính scourge sau khi có 11 muta để bảo vệ muta khỏi lính Corsair.

 • Dân thứ 13 – Thêm 1 Hatchery ở giữa nhà hoặc mỏ 3
 • Dân thứ 12 – Ấp 3 trứng để lấy 6 zerglings
 • Dân thứ 16 – Lên nhà gas (extractor) + ấp 1 overlord
 • Đủ 100 gas đầu tiên – Up lair ở nhà chính
 • 100 gas tiếp theo – Lên nhà gas ở mỏ phụ
 • Sau khi hoàn tất Lair – Lên nhà Spire
 • 300 mineral – Thêm 1 Hatchery hoặc tiếp tục tạo zerglings
 • Dân thứ 33 – ấp 2 hoặc 4 overlord
 • Nhà Spire hoàn tất – Ấp 9 Mutalisks
 • Sau khi spawn 9 mutalist – lên Hydralisk Den và 2 Evelution Chamber

Tiến vào giữa game tùy tình hình sẽ có nhiều build up khác nhau để phù hợp với tình hình trận đấu cho giữa game và cuối game.

Startcraft Remastered - Chiến thuật mở đầu trận đấu cho Zerg cho toàn bộ matchup 3

Leave a Comment