Table turnover trong kinh doanh nhà hàng 1

Table turnover trong kinh doanh nhà hàng

April 17, 2019 Kyurim 0

Table turnover là số lần phục vụ khách tại một bàn trong khoảng thời gian nhất định. Mọi nhà hàng đều muốn chỉ số table turnover của nhà hàng càng cao càng tốt vì càng nhiều khách được phục vụ thì đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận.